Ετήσια γενική συνέλευση Jahreshauptversammlung

Παρασκευή 22 Μαρτίου, 7μμ / Freitag 22. März, 19 Uhr,

Vereinsheim Wolfurt